Herroepingsrecht inschrijvingen trainingen

Goede afspraken zijn belangrijk.

Dit is het herroepingsrecht inschrijvingen voor trainingen van WebKrunch BV, met zetel te 2100 Deurne, Gallifortlei 104.

Ingeschreven in het KBO onder volgend nummer: 0674.814.350
Per e-mail bereikbaar via info@webkrunch.be of telefonisch via: 03/435.02.05.

webkrunch seo zoekmachineoptimalisatie seotraining

Recht tot herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst (inschrijving training) te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, WebKrunch BV, met zetel te 2100 Deurne, Gallifortlei 104, KBO n° 0674.814.350, E-mail: info@webkrunch.be, Tel: 03/435.02.05, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, per fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Stel uw vraag.

WebKrunch staat steeds voor u klaar

Hebt u vragen betreffende het herroepingsrecht van inschrijvingen trainingen? Onze experts staan voor u klaar!

Contactgegevens
telefoon:
+32 (0) 3 435 02 05
E-mail:

Vul het formulier in

Contacteer ons
Checkboxes *