URL, wat is dat eigenlijk?

webkrunch wiki url

Uniform Resource Locator

Een van de oudste begrippen als het gaat om het internet is de URL. URL is een afkorting voor Uniform Resource Location.

In technische bewoordingen: dit is de naam die verwijst naar een bepaald soort data. Dit houdt in dat een URL gebruikt wordt voor zowel een internet adres als een e-mailadres.

Iedere URL is voorzien van een bepaalde opbouw. Voor websites, dus internetadressen, is dit:

  • Protocol (http, https, ftp etc),
  • Domeinnaam,
  • Domein extensie,
    Aanvullend zijn een eventueel pad (wanneer de website zich niet in de hoofdmap van de website bevindt), authenticatiegegevens (van belang bij besloten websites en natuurlijk voor e-mailadressen), de gebruikte poort.

Iedere website en ieder e-mailadres moet voldoen aan deze voorwaarden. Anders kunnen browsers of e-mailprogramma’s de gegevens niet goed lezen. Het gevolg is dan een website die niet correct werkt en e-mails die niet verzonden kunnen worden.

In een Uniform Resource Location mogen vooralsnog geen speciale tekens worden opgenomen. Te denken valt dan aan spaties. Ook tekens die normaal gesproken worden in een opdracht om een bepaalde functionaliteit aan te roepen op een website mogen niet gebruikt worden. Vooralsnog, want het is niet duidelijk in hoeverre deze standaard misschien in de toekomst aangepast zal worden. Eerder werd duidelijk dat de domein extensies zodanig werden aangepast dat er veel meer mogelijk werd. Denk dan bijvoorbeeld aan de domeinextensies die verwijzen naar geografische plaatsen.

Relatief of absoluut

Iedere URL is ofwel een relatieve URL of een absolute URL. Een relatieve Uniform Resource Location is een verwijzing met een protocol ervoor, terwijl een absolute Uniform Resource Location deze niet bevat. De absolute URL zal daarom gebruikt worden op de website zelf, als interne link. De absolute URL wordt namelijk geïnterpreteerd als onderdeel van het domein waarop de link aanwezig is.

De URL’s maken gebruik van de volgende protocollen:

  • FILE: de bestandssystemen,
  • HTTP: Hypertext Transfer Protocol
  • HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure: een veilige uitwisseling van gegevens op basis van het HTTP-protocol. Dit protocol heeft tegenwoordig de voorkeur; het bepaald of een website gezien wordt als betrouwbaar.
  • MAILTO: de manier waarop op websites en in e-mailprogramma’s bekend gemaakt wordt dat er sprake is van een e-mailadres en dit een link is naar het betreffende e-mailadres.
  • In het verleden werden ook de protocollen IRC, GOPHER en FEED gebruikt. Vandaag de dag worden deze nog steeds gebruikt, maar zij het in beperkte vorm.

02KlantentevredenheidWat onze klanten van ons denken?

Rob Swolfs

Recensie via Sortlist
"WebKrunch bouwde de volledige website van mijn bedrijf. Maatwerk tot in de puntjes, dat moet gezegd. Zowel op het gebied van functionaliteiten, SEO als design werden mijn aanwijzingen stipt gevolgd. En als dat niet gebeurde, was daar een bijzonder goede reden voor, onderbouwd met advies dat hout sneed - en, toegegeven, dat het eindresultaat gewoon beter maakte. "

Ilse Sneyders

Recensie via Google
"Er werd echt geluisterd en op maat van mijn noden en doelpubliek een concept uitgewerkt. Veel terugkoppeling en mogelijkheid tot eigen inbreng."

Katleen Eeckels

Recensie via Facebook
"Ik ben héél tevreden over mijn nieuwe website. Goede en snelle service! De website was voor de deadline klaar. Ik heb er positieve reacties over gekregen."

Wilt u meer klanten aantrekken via uw website, beter scoren in de zoekmachines of écht communiceren via sociale media?

Contact